Методологія наукових досліджень у фізичній культурі і спорті

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14045
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Методологія наукових досліджень у фізичній культурі і спорті : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістр) рівня вищої освіти освітньої програми «Фізична культура і спорт», галузі знань 01 Освіта/педагогіка, спец. 017 Фізична культура і спорт денної та заоч. форм навч. /уклад.: С.А. Савчук, Г.В. Безверхня. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 32 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Хомич А.В.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра фізичної культури, спорту та здоров`я (ТФ)
Електронна пошта
fredi15@ukr.net