Технології проектування компютерних систем

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14130
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Технології проектування комп’ютерних систем : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» денної та заоч. форм навч. / уклад.: К. Я. Бортник, Л. М. Конкевич. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 44 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Бортник К.Я.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
katerina.bortnyk@gmail.com