Навантаження та відновлення в спорті вищих досягнень

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14131
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Навантаження та відновлення в спорті вищих досягнень : метод. вказівки до практичних та самостійних занять для здобувачів першого бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Середня освіта (Фізична культура)» та освітньої програми «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 Освіта/педагогіка, спец. 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт денної та заоч. форм навч. /уклад.: О.О. Панасюк, О В. Гребік, А.М. Коновальчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 24 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Хомич А.В.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра фізичної культури, спорту та здоров`я (ТФ)
Електронна пошта
fredi15@ukr.net