Управлінські рішення в податковому плануванні

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14134
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Тлучкевич Н. В. Управлінські рішення в податковому плануванні. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 23 черв. 2023 р. Луцьк, 2023. Вип. 15. С. 124-126.
Ключові слова
Податкове планування, податки, управлінське рішення.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу і промоцій ЛНТУ
Ініціали працівника
Тлучкевич Наталія Володимирівна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
n.tluchkevych@lutsk-ntu.com.ua