Технології адміністрування та експлуатації захищених інформаційно-комунікаційних систем

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14150
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Технології адміністрування та експлуатації захищених інформаційно-комунікаційних систем : метод. вказівки до лабораторних занять з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спец. 122 Комп’ютерні науки денної та заоч. форм навч. / уклад. І. М. Козубцов. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 52 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Сулім Вікторія Олегівна
Факультет працівника
2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)
Електронна пошта
sulim.v2608@lntu.edu.ua