Будівництво та цивільна інженерія. Магістерський курс

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14253
Тип: Навчальні посібники
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Дзюбинська О. В., Дробишинець С. Я., Кислюк Д. Я., Ротко С. В., Самчук В. П., Синій С. В., Сунак П. О., Ужегова О. А., Чапюк О. С. Будівництво та цивільна інженерія. Магістерський курс : навч. посіб. Луцьк : ЛНТУ. 2023. 675 с.
Короткий огляд (реферат)
Навчальний посібник містить основні засади з обов’язкових освітніх компонентів, що викладаються для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Окреслено тематику кожного компоненту та викладено лекційний курс із визначенням питань для самостійної перевірки знань, запропоновані бібліографічні джерела для поглибленого вивчення курсу з метою набуття відповідних компетентностей.
Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія, а також може бути корисним для інженерно-технічних працівників проєктних і будівельних організацій.
Дата публікації (рік)
Видавець
Відділ іміджу та промоції ЛНТУ
ISBN
Ініціали працівника
Талах Л.О.
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)
Електронна пошта
ludmilatalah@gmail.com