Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14316
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. Н.В. Голячук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 44 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Голячук Наталія Василівна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
n.holiachuk@lutsk-ntu.com.ua