Технології виготовлення давачів фізичних величин

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14364
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Технології виготовлення давачів фізичних величин : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроніка»
галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
спеціальності 171 Електроніка денної та заочної форм навчання /
укладач С.В. Луньов, – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – 45 с
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Крадінова Т.А.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)
Електронна пошта
rimta@ukr.net