Аналітик кібербезпеки

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14397
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Аналітик кібербезпеки : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спец. 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заоч. форм навч. / уклад.: С.М. Костючко, Л.М. Конкевич. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 172 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Костючко С.М.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
s.kostiuchko@gmail.com