Техніки захисту і протидії мережевим атакам

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14400
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Техніки захисту і протидії мережевим атакам : метод. вказівки до викон. лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спец. 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заоч. форм навч. / уклад.: С. М. Костючко, Л. М. Конкевич. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 408 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Костючко С.М.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
s.kostiuchko@gmail.com