Фізика

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14401
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Фізика : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л.В. Ящинський, Д.А. Захарчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 100 с.
Ключові слова
Фізика, механіка, електростатика, оптика.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Крадінова Т.А.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)
Електронна пошта
rimta@ukr.net