Кваліфікаційна робота

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14438
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Кваліфікаційна робота : метод. вказівки до оформлення кваліфікаційних робіт для другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.М. Зелінська, О.М. Лютак, Н.М. Галазюк. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 40 с.
Ключові слова
Кваліфікаційна робота, академічна доброчесність, наукове керівництво, завдання здобувачу, рецензування.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Вісина Т.М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
etme@lntu.edu.ua