Управління на автомобільному транспорті

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14456
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Управління на автомобільному транспорті : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 27 Транспорт ОП «Автомобільний транспорт» спец. 274 Автомобільний транспорт усіх форм навч. / уклад.: В.М. Придюк, В.М. Дембіцький. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 18 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Мазилюк П.В.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)
Електронна пошта
pmazylyuk@gmail.com