Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних підприємств

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14478
Тип: Автореферати дисертацій
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Ліпич О. А. Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Луцьк, 2014. 23 с.
Короткий огляд (реферат)
Ліпич О. А. Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних підприємств – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). - Національний університет “Львівська політехніка” Міністерства освіти та науки України, Львів, 2014.
У дисертаційній ній роботі наведено теоретичне узагальнення і запропоновано вирішення наукового завдання щодо управління інтелектуальним капіталом підприємств. Досліджено та розвинуто підходи до ідентифікації інтелектуального капіталу. Запропоновано методичні положення аналізування інтелектуального капіталу для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Розвинуто процес реалізації управління інтелектуальним капіталом підприємств. Додаткові переваги від інтелектуальних активів залежить від якості управління на досліджуваних підприємствах і реалізації відповідних стратегій. Тому було сформовано консоціативний метод планування інтелектуального капіталу підприємств. Обґрунтовано модель визначення рівня економічної ефективності процесу управління.
Ключові слова
Інтелектуальний капітал, інтелектуальна діяльність, процес управління інтелектуальним капіталом, система управління інтелектуальним капіталом.
Дата публікації (рік)
Ініціали працівника
Шубалий О. М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра економіки (ФБ)
Електронна пошта
pcep@lntu.edu.ua