Формування дощового стоку: теорія, методологія, розрахунки (на прикладі верхнього та середнього Подніпров'я)

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14501
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Мисковець І. Я. Формування дощового стоку: теорія, методологія, розрахунки (на прикладі верхнього та середнього Подніпров'я) : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. 424 с.
Короткий огляд (реферат)
В монографії здійснено аналіз фізико-географічних та кліматичних умов формування дощових паводків. Висвітлено просторово- часові особливості динаміки опадів та переходу їх в стік . Відображено, що в умовах сучасних глобальних змін клімату, пов’язаних із підвищенням температури повітря, особливо у літні місяціі, спостерегається тенденція збільшення зливових опадів, що викликають дощові паводки. Сформовані та обгрунтовані теоретико-методологічні та конструктивно-географічні засади формування дощового стоку в сучасних антропогенно змінених умовах річкових басейнів верхнього та середнього Подніпров’я, їх впливу на ерозійні процеси. Все це дозволило розробити нову теоретико–методологічну і конструктивно-географічну обгрунтовану методику розрахунку максимальних витрат води дощових паводків, враховуючу фізичні процеси формування дощового стоку та особливості перетвореної людиною підстилаючої поверхні річкових водозборів. Доповнені існуючі методи розрахунку дощових витрат антропогенними змінами. Для географів, гідрологів, екологів, гідротехніків, науковців, студентів та інших фахівців, які працюють у галузі водного та сільського господарства, охорони і раціонального природокористування.
Ключові слова
Дощовий стік, Подніпров'я, басейн річки, руслові деформації, водний режим.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Вежа-Друк
Ініціали працівника
Мисковець Ірина Ярославівна
Факультет працівника
2021 Факультет аграрних технологій та екології
Кафедра працівника
Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)
Електронна пошта
iraeco13@ukr.net