Будівельні конструкції

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14561
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Uzhehov S., Uzhehova O., Rotko S., Zadorozhnikova I., Kysliuk D., Chapiuk O. Building structures : study guide. Lutsk : LNTU, 2022. 116 s.
Короткий огляд (реферат)
Навчальний посібник укладений для вивчення обов’язкової дисципліни «Будівельні конструкції» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія денної та заочної форм навчання.
Навчальний посібник написано англійською мовою, він є актуальним і має практичне значення.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
ISBN
Ініціали працівника
Талах Л.О.
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)
Електронна пошта
ludmilatalah@gmail.com