Обгрунтування управлінських рішень та оцінювання ризиків

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14567
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Полінкевич О.М. Обгрунтування управлінських рішень та оцінювання ризиків : навч. посіб. / О.М. Полінкевич, І.Г. Волинець. – Луцьк : Вежа-Друк, 2023. – 363 с.
Короткий огляд (реферат)
У посібнику розглянуто актуальні питання прийняття управлінських рішень, управління ризиками в умовах невизначеності, окреслено технології та
критерії прийняття рішень, методичні основи підготовки та реалізації, їхнє прогнозування та аналізування. Описано теорію корисності та показано її використання при прийнятті рішень. Зазначено вплив нераціональності на поведінку споживачів у поведінковій економіці, яку варто враховувати, обґрунтовуючи управлінські рішення. Значна увага приділяється прийняттю рішень при конфліктах, окремо виділено фінансові та інвестиційні рішення за умов ризику, запропоновано їхнє якісне і кількісне оцінювання, окреслено напрями та методи зниження ступеня ризику.
Для наукових працівників, спеціалістів у сфері управління, викладачів, аспірантів і здобувачів економічних спеціальностей закладів вищої освіти. Матеріал навчального посібника сприятиме набуттю спеціалістами сфери економіки та управління базових компетенцій з питань прийняття обґрунтованих управлінських рішень та управління ризиками, управління вартістю підприємства.
Ключові слова
Обгрунтування, управлінські рішення, ризики, оцінювання.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Вежа-Друк
Ініціали працівника
Полінкевич Оксана Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
Електронна пошта
o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua