Теорії підприємництва

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14680
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Теорії підприємництва : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Логістика» спец. 076 Підприємництво та торгівля, галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. О. М. Завадська. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 21 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Завадська О.М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
o.zavadska@lntu.edu.ua