Теорії підприємництва

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14681
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Теорії підприємництва : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Логістика» спец. 076 Підприємництво та торгівля, галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. О. М. Завадська. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 19 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Завадська О.М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
o.zavadska@lntu.edu.ua