Тривимірна комп’ютерна графіка в CINEMA 4D

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14683
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Пустюльга С. І. Тривимірна комп’ютерна графіка в CINEMA 4D : навч. посіб. / С. І. Пустюльга, І. П. Головачук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2022. – 365 с.
Короткий огляд (реферат)
Навчальний посібник «Тривимірна комп’ютерна графіка в CINEMA 4D» у систематизованій формі містить інформацію із вивчення процедур, необхідних для забезпечення процесів створення 3D дизайнерських проектів. Наведені в посібнику навчальні приклади дають можливість користувачу опанувати використання необхідних команд, інструментів, параметрів та меню в контексті виконання поставленого завдання.
Ключові слова
Комп’ютерна графіка, полігони, матеріал, анімація, рігінг.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Вежа-Друк
Ініціали працівника
Головачук Ігор Павлович
Кафедра працівника
2021 Кафедра дизайну та графіки
Електронна пошта
golovachuk.igor@gmail.com