Роль підприємництва в структурній модернізації економіки

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14776
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Вахович І.М., Кравчук І.М. Роль підприємництва у структурній модернізації економіки : монографія – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2022. – 185 с. Схвалено до друку Вченою радою Луцького національного технічного університету Протокол № 10 від 26.05.2022 р.
Короткий огляд (реферат)
Монографія присвячена обґрунтуванню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій розвитку інноваційного підприємництва як складової структурної модернізації економіки. Зокрема, обґрунтовано теоретичні засади дослідження сутності поняття «модернізація» та розуміння інноваційного підприємництва як первинної ланки трансформації економічної системи. Визначено концептуальні підходи, систематизовано ознаки категорії «модернізація». Обґрунтовано, що існують різні наукові підходи до трактування поняття «інновації» та «інноваційне підприємництво». Розроблено авторський методичний підхід до аналізу та оцінки інноваційного підприємництва як передумови структурної модернізації економіки, який передбачає два блоки оцінки: рівень розвитку інноваційного підприємництва та рівень ефективності здійснення структурних змін. У монографії зосереджено увагу на формуванні стратегії забезпечення трансформаційних змін економіки країни. Визначено типи стратегії забезпечення структурної модернізації економіки країни за рівнем розвитку інноваційного підприємництва. Обґрунтовано, що для інноваційного, промислового та територіального розвитку необхідне упровадження смарт-спеціалізації. Розроблено механізм стимулювання інноваційного підприємництва для структурної модернізації економіки.
Ключові слова
Інноваційне підприємництво, модернізація, інновації, бізнес-наука-влада.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Ірина Салівончик
Електронна пошта
irunasm09@gmail.com