Екологічна політика

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14782
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Екологічна політика : метод. вказівки до викон. самостійних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки, спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. І.Я. Мисковець. - Луцьк : ЛНТУ, 2024. - 15 с.
Ключові слова
Екологічна політика, охорона навколишнього середовища, фонд дикої природи.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Мисковець Ірина Ярославівна
Факультет працівника
2021 Факультет аграрних технологій та екології
Кафедра працівника
Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)
Електронна пошта
iraeco13@ukr.net