Обліково-фінансові механізми підвищення ефективності діяльності підприємств лісового господарства України

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14783
Тип: Монографії
Бібліографічний опис
Обліково-фінансові механізми підвищення ефективності діяльності підприємств лісового господарства України : монографія / В. В. Чудовець та ін. ; за ред. В.В. Чудовця. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. 212 с.
Короткий огляд (реферат)
У монографії розроблено теоретико-методологічні та методичні підходи до формування обліково-фінансових механізмів підвищення ефективності діяльності підприємств лісового господарства України. Розкрито зміст та специфіку документування господарських процесів в лісовому господарстві, оцінку біологічних активів лісу, калькулювання та формування собівартості лісогосподарської продукції, правові засади та методологічне забезпечення ведення звітності, сформовано фінансово-податкові механізми функціонування сфери лісового господарства, фінансово-економічний механізм відтворення лісоресурсного потенціалу та ін.
Рекомендовано для фахівців-практиків лісових господарств, співробітників науково-дослідних установ, викладачів та здобувачів закладів вищої освіти.
Ключові слова
Лісове господарство, лісогосподарські підприємства, облік, калькулювання лісогосподарської продукції, оцінка лісу, лісоресурсний потенціал.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Чудовець Віталій Васильович
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
v.chudovets@lutsk-ntu.com.ua