Фізика

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/1479
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Фізика : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 131 «Прикладна механіка» та 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навч. / уклад.: С.В. Луньов, П.Ф. Назарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. - 43 с.
Ключові слова
Рівняння стану, ідеальний газ, ізопроцеси, теплоємність, робота, цикл Карно, внутрішня енергія, закон Ома, закон Ампера, магнітний потік, феромагнетики, інтерференція, дифракція, фотоефект, постулати Бора, ядерні реакції.
Рік видання
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Крадінова Т.А.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)
Електронна пошта
rimta@ukr.net