Облік, оподаткування та контроль

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14812
Тип: Навчальні посібники
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Облік, оподаткування та контроль : навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 071 «Облік і оподаткування» / І. І. Бабіч та ін. ; за ред. І. В. Жураковської. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. – 400 с.
Короткий огляд (реферат)
У навчальному посібнику розглядаються ключові питання обліку, оподаткування та контролю діяльності суб’єктів господарювання, а також ділова етика та комунікації для здобуття необхідних професійних компетенцій фахівцями з обліку і оподаткування. Посібник структуровано відповідно до переліку освітніх компонент, вивчення яких передбачено освітньою програмою Облік і оподаткування для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування Луцького національного технічного університету. Теоретичний матеріал підготовлено групою укладачів, якими узагальнено найкращий досвід з ділових комунікацій, методології досліджень, організації обліку і контролю, оподаткування, використання інформаційних систем, звітності за МСФЗ, стратегічного управлінського обліку та фінансового менеджменту. Посібник містить
тестові завдання для перевірки засвоєних знань з кожного напрямку. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей,
практиків та науковців, пов’язаних із питаннями обліку, контролю і оподаткування.
Ключові слова
Облік, оподаткування, контроль.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Вежа-Друк
Ініціали працівника
Жураковська Ірина Володимирівна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
i.zhurakovska@lutsk-ntu.com.ua