Безпека інформаційно-комунікаційних систем

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15171
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Безпека інформаційно-комунікаційних систем : метод. вказівки до викон. лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спец. 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заоч. форм навч. / уклад.: С. М. Костючко, Л. М. Конкевич. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 66 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Костючко С.М.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
s.kostiuchko@gmail.com