Фахова практика

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15203
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Фахова практика : метод. вказівки до проходження фахової практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заоч. форм навч. / уклад.: С. М. Костючко, Л. М. Конкевич. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 20 с.
Ключові слова
Фахова практика, Кібербезпека.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Конкевич Людмила Миколаївна
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
k.liudmilka@lutsk-ntu.com.ua