Методи обчислень та моделювання

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15211
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Методи обчислень та моделювання : лаб. практ. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» денної та заоч. форм навч. / П. А Пех та ін. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 168 с.
Короткий огляд (реферат)
Даний посібник-практикум – збірник програм мовою Matlab та результатів їх тестування. Мета авторів – допомогти студенту опанувати математичними методами обчислень та методикою складання програм мовою Matlab. Окрім великої кількості програм, посібник також містить варіанти індивідуальних завдань. Посібник передбачений для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Ключові слова
Методи обчислень та моделювання, Matlab, Комп’ютерна інженерія.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
ISBN
Ініціали працівника
Конкевич Людмила Миколаївна
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
k.liudmilka@lutsk-ntu.com.ua