Системи технічного захисту інформації

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15214
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Системи технічного захисту інформації : метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 125 Кібербезпека денної та заоч. форм навч. / уклад.: М.М. Поліщук, C.В. Гринюк, Л.М. Кирилюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 32 с.
Ключові слова
Системи технічного захисту інформації.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Поліщук М.М.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
polishchuk.kolia@gmail.com