Нарисна геометрія. Лінійна перспектива

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15237
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Бурчак І. Н., Лелик Я. Р. Нарисна геометрія. Лінійна перспектива : навч. посіб. для студ., що навчаються за спец. 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заоч. форм навч. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 48 с.
Короткий огляд (реферат)
В посібнику подано теоретичний матеріал та зразки виконаних робіт з лінійної перспективи для самостійної роботи студентів з дисципліни “Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка” при підготовці бакалаврів: галузь знань – 19 «Архітектура та будівництво» спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітня програма – «Будівництво та цивільна інженерія».
Ключові слова
Теоретичний матеріал, зразки виконаних робіт, лінійна перспектива, самостійна робота студентів, “Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка” галузь знань – 19 «Архітектура та будівництво» спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ,освітня програма – «Будівництво та цивільна інженерія».
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
ISBN
Ініціали працівника
Лелик Ярослав Романович
Кафедра працівника
2021 Кафедра дизайну та графіки
Електронна пошта
jlelyk@gmail.com