Право

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15421
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Право : навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 081 Право денної та заоч. форм навч. / уклад.: В. В. Вісин, О. С. Філюк, Н. Ю. Щербюк, В. В Аніщук, Н. В. Рябих. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 410 с.
Короткий огляд (реферат)
У посібнику висвітлено теоретичні основи нормативних дисциплін освітньої програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Зосереджено увагу на ключових питаннях освітніх компонентів, що допоможе у підготовці до семінарських занять. Рекомендована література до кожного розділу сприятиме самостійному засвоєнню матеріалу.
Навчальний посібник розроблений для здобувачів-магістрів вищих навчальних закладів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами правових систем сучасності в умовах глобалізації та інтеграції. Видання буде корисним для здобувачів як спеціальності «Право», так і інших спеціальностей.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
ISBN
Ініціали працівника
Аніщук В.В.
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
Кафедра права (ФФОЛП)
Електронна пошта
v.nishchuk@lutskk-ntu.com.ua