Новітні комплексні системи оцінювання якості та обробки льоновмісних матеріалів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15744
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Новітні комплексні системи оцінювання якості та обробки льоновмісних матеріалів : монографія / Т.М. Головенко, О.О. Налобіна, О.В. Пахолюк, О.В. Шовкомуд, Ю.В. Березовський. – Луцьк : ЛНТУ, 2024. – 476 с.
Короткий огляд (реферат)
Рециклінг луб’яної біомаси з льону олійного на підприємствах України для виготовлення текстильних, целюлозно-паперових та композиційних виробів різного функціонального призначення може бути одним із сучасних напрямків економічного розвитку країни та відродження сировинного сектору легкої промисловості. Нині українські підприємства, виготовляючи льоновмісну продукцію, використовують імпортну сировину, тому відновлення сировинного текстильного ресурсу в Україні відіграє стратегічну роль у формуванні українського ринку конкурентоспроможної екопродукції. Ґрунтовний аналіз загальних методик оцінки якості волокновмісної сировини з льону олійного свідчить про повну відсутність нормативної бази, що регламентувала б походження та рівень якості не тільки в Україні, а й у світі в цілому, а також потребує удосконалення процесів обробки льоновмісних матеріалів з врахуванням сучасних потреб споживачів та технологічного прогресу.
У виданні представленні новітні комплексні системи оцінювання якості волокнистої сировини з льону олійного, а практичною цінністю роботи є створені нормативні документи та комп’ютерні програми для автоматизованого обчислення її рівня якості. Матеріал, викладений в монографії є актуальним для студентів, аспірантів, науковців, технологів та інженерів, які займаються питаннями первинної переробки лляної сировини та оцінюванням її якості.
Ключові слова
лKьон олійний, якість, комплексна оцінка, номер
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Монографія
MONOGRAFIA.pdf42.88 МБ
Ініціали працівника
Шовкомуд Олександр Володимирович
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)
Електронна пошта
o.shovkomud@lntu.edu.ua