Дизайн. Основи лінійної перспективи

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15763
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Лелик Я. Р. Тарасюк І. І. Дизайн. Основи лінійної перспективи : навч.-метод. посіб. для студ., що навчаються за спец. 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» денної та заоч. форми навч. Луцьк : Терен, 2019. 43 с.
Короткий огляд (реферат)
В посібнику подано теоретичний матеріал та зразки виконаних робіт з лінійної перспективи для самостійної роботи студентів з дисципліни “Дизайн” при підготовці бакалаврів: галузь знань 02 – культура і мистецтво, спеціальність 023 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Кваліфікація дизайнер (художник - конструктор), викладач образотворчого мистецтва.
Ключові слова
Перспектива, дизайн, образотворче мистецтво, перспективні зображення, лінійна перспектива. картина площина, головна точка картини, точка стояння, точка зору,Фокусні точки, метод архітектора.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Терен
ISBN
Ініціали працівника
Лелик Ярослав Романович
Кафедра працівника
2021 Кафедра дизайну та графіки
Електронна пошта
jlelyk@gmail.com