Основи будівельного креслення

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15765
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Лелик Я. Р. Тарасюк І. І. Основи будівельного креслення : метод. посіб. з дисципліни “Основи будівельного креслення” для студ., що навчаються за напрямом “Образотворче мистецтво" денної та заоч. форми навч. Луцьк : Терен, 2017. 32 с.
Короткий огляд (реферат)
Методичний посібник з дисципліни “Основи будівельного креслення” розрахований на студентів , що навчаються за напрямом 0202 "Мистецтво, спец. "Образотворче мистецтво”. Мета цього курсу полягає в тому, щоб навчити студентів правильно складати робочі креслення частин будинків і споруд (план, фасад,розріз), деталей і вузлів будівельних конструкцій, а також уміти грамотно читати їх. Рекомендовано при вивчені навчальної дисципліни вільного вибору “Креслення” студентам спеціалізації “Художньо-комп’ютерна графіка”.
Ключові слова
Будівельне креслення, план, фасад, розріз, крок, прольот, перекриття, несучі конструкції, цоколь, відмітки, фундаменти, блоки.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : РВВ Луцького НТУ
ISBN
Ініціали працівника
Лелик Ярослав Романович
Кафедра працівника
2021 Кафедра дизайну та графіки
Електронна пошта
jlelyk@gmail.com