Математичні моделі деформування композитних плит і балок: контактна взаємодія із штампами та основами. Вплив тріщин

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15863
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Шваб'юк В. І., Ротко С. В., Швабюк В. В. Математичні моделі деформування композитних плит і балок: контактна взаємодія із штампами та основами. Вплив тріщин : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 804 с.
Короткий огляд (реферат)
У монографії розроблені нові математичні моделі теорії згину композитних плит і балок середньої товщини, що ураховують деформації поперечного зсуву та обтиснення, а також поперечне нормальне напруження. На базі уточнених моделей отримано нові розв’язки відповідних контактних і змішаних задач, максимально наближених до точних розв’язків теорії пружності та реалій пружного деформування конструкцій. Досліджується проблема розрахунку залишкової міцності балок, кілець і плит, пошкоджених наскрізними внутрішніми чи поверхневими тріщинами, з використанням силового критерію Дж. Ірвіна. Книга призначена для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються вивченням проблем механіки деформівного твердого тіла та механіки руйнування, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів ЗВО, що спеціалізуються у галузі механіки та прикладної математики.
Ключові слова
Математичні моделі, теорія пружності, композитні матеріали, контактна взаємодія, залишкова міцність, тріщини.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Вежа-Друк
Ініціали працівника
Ротко Світлана Володимирівна
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)
Електронна пошта
svitlanarotko61@gmail.com