Стратегічний менеджмент

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16106
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Стратегічний менеджмент : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Менеджмент» спеціальності 073 Менеджмент галузь знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. Н.С. Вавдіюк. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 39 с.
Ключові слова
Стратегічний менеджмент.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Вавдіюк Н.С.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра менеджменту (ФБ)
Електронна пошта
n.vavdiyuk@lntu.edu.ua