Антикризовий менеджмент

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16132
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Антикризовий менеджмент : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент» спец. 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. І. О. Абрамова. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 74 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Абрамова І.О.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра менеджменту (ФБ)
Електронна пошта
i.abramova@lntu.edu.ua