Студії з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16133
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Студії з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку : конспект лекцій для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок для усіх форм навч. / уклад. А. М. Ніколаєва. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 180 с.
Ключові слова
Банківська справа, біхевіористичні фінанси, страхування, суспільні фінанси, фінансова наука, фінансова система, фінансовий ринок, фондовий ринок.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Чиж Наталія Михайлівна
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)
Електронна пошта
chuzh1603@ukr.net