Педагогічна практика

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16162
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Педагогічна практика : метод. вказівки для здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. денної форми навч. / уклад. О. І. Гулай. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 24 с.
Ключові слова
Практична підготовка, викладання, навчання, навчальний процес.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Гулай О.І.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра матеріалознавства (ТФ)
Електронна пошта
o.hulai@lntu.edu.ua