Педагогіка і психологія вищої школи

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16163
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Педагогіка і психологія вищої школи : метод. вказівки до практичних занять та викон. самостійної роботи для здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування денної форми навч. / уклад. О. І. Гулай. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 42 с.
Ключові слова
Викладання, освіта, навчання, освітній заклад.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Гулай О.І.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра матеріалознавства (ТФ)
Електронна пошта
o.hulai@lntu.edu.ua