Відкриті наукові основи та практика в галузі екології

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16196
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Відкриті наукові основи та практика в галузі екології : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки, спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. В. В. Іванців. Луцьк : ЛНТУ. 2023. 12 с.
Ключові слова
Відкриті наукові основи.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Іванців Василь Володимирович
Факультет працівника
2021 Факультет аграрних технологій та екології
Кафедра працівника
Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)
Електронна пошта
v.ivantsiv71@gmail.com