Загальна екологія та неоекологія

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16449
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Загальна екологія та неоекологія : метод. вказівки до виконання практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки за спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. І.Я. Мисковець. - Луцьк, Луцький НТУ, 2023. – 31 с.
Ключові слова
Довкілля, методи очищення, викиди в атмосферу, випромінювання.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Мисковець Ірина Ярославівна
Факультет працівника
2021 Факультет аграрних технологій та екології
Кафедра працівника
Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)
Електронна пошта
iraeco13@ukr.net