Загальна екологія та неоекологія

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16450
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Загальна екологія та неоекологія : метод. вказівки до виконання самостійних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки, спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. І.Я. Мисковець.- Луцьк : ЛНТУ, 2023. - 17 с.
Ключові слова
Екологія, екологічні проблеми, біосфера, популяція
Рік видання
Видавець
Луцьк: ЛНТУ
Ініціали працівника
Мисковець Ірина Ярославівна
Факультет працівника
2021 Факультет аграрних технологій та екології
Кафедра працівника
Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)
Електронна пошта
iraeco13@ukr.net