Гідрологія

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16460
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Мисковець І.Я. Гідрологія : навч. посіб. / І.Я. Мисковець, Я.О. Мольчак. - Луцьк : ІВВ ЛНТУ, 2022. - 318 с.
Короткий огляд (реферат)
Даний посібник написаний відповідно до вимог з підготовки екологів. Структура посібника відрізняється від традиційної. Увага приділена взаємозв’язку і взаємозалежності гідросфери з іншими компонентами географічної оболонки, її значенням у розвитку природних явищ, що трапляються в житті і в господарській діяльності людини. Згідно структури дисципліни посібник містить складові гідросфери: річки, озера, болота, льодовики, підземні води. Приділено увагу приладам, методам вимірювання та розрахункам складових стоку. Посібник містить лекційну частину курсу, виконання практичних робіт, розробку курсової роботи та практику з загальної гідрології. Може бути використаний здобувачами географічних, аграрних та інших спеціальностей, а також вчителями загальноосвітніх шкіл, слухачами коледжів та всіма, хто цікавиться проблемами раціонального водокористування.
Ключові слова
Гідрологія, гідросфера, водні ресурси, гідрофізика, гідрометрія.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ ЛНТУ
Ініціали працівника
Мисковець Ірина Ярославівна
Факультет працівника
2021 Факультет аграрних технологій та екології
Кафедра працівника
Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)
Електронна пошта
iraeco13@ukr.net