Геоекологія

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16461
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Мольчак Я.О., Мисковець І.Я. Геоекологія : навч. посіб. - Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. – 252 с.
Короткий огляд (реферат)
У навчальному посібнику розкрито структуру дисципліни геоекології, розглянуті та наведені усі елементи і складові частини геосфер. Викладено поняття про літосферу,
атмосферу, гідросферу та біосферу і вплив на них антропогенних змін. Описано людину та суспільство, охорону природи і раціональне використання природних ресурсів. Особливе значення приділено взаємозв’язку природи та суспільства, структурі геооболонки. Наведені найважливіші геоекологічні проблеми в Україні та представлені шляхи подолання екологічної кризи. Запропоновані лекції, лабораторні роботи, теми рефератів, питання для засвоєння матеріалу, література для поглиблення знань, а також матеріали для загально - екологічної практики. Розрахований на студентів екологічних, біологічних, географічних та інших спеціальностей, а також учнів шкіл із поглибленим вивченням екології, природничих ліцеїв, спеціалізованих класів та усіх, хто цікавиться природознавством.
Ключові слова
Геоекологія, літосфера, атмосфера, гідросфера, біосфера, антропогенні зміни, охорона природи.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Мисковець Ірина Ярославівна
Факультет працівника
2021 Факультет аграрних технологій та екології
Кафедра працівника
Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)
Електронна пошта
iraeco13@ukr.net