Громадський контроль за процесом виконання-відбування покарань в Україні: зміст, види та шляхи удосконалення

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16699
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Громадський контроль за процесом виконання-відбування покарань в Україні: зміст, види та шляхи удосконалення : навч. посіб. / В.В. Аніщук, К.Ф. Погребна, В.Я. Конопельський та ін.; за заг. ред. д.ю.н. проф., заслуженого юриста України О.Г. Колба, д.ю.н. проф., заслуженого юриста України І.М. Копотуна, к.ю.н., доцента В.В. Аніщук. - Луцьк-Куновіце : Терен, 2024. - 232 с.
Короткий огляд (реферат)
У даному навчальному посібнику висвітлені матеріали, що стосуються істерико-правової ґенези виникнення, розвитку і функціонування інституту громадського контролю у кримінально-виконавчому праві України, а також з’ясовано його сутність, зміст і вплив на процес виконання – відбування покарань та забезпечення реалізації мети і завдань кримінально-виконавчого законодавства, з урахуванням положень загальновизнаних норм міжнародно-правових актів з означеної проблематики.
Видання розраховано на здобувачів вищої освіти, аспірантів і докторантів, а також на представників громадських об’єднань, які здійснюють громадський контроль у сфері виконання покарань України, та на персонал органів і установ виконання покарань.
Дата публікації (рік)
Видавець
Видавництво «Терен»
ISBN
Ініціали працівника
Аніщук В.В.
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
Кафедра права (ФФОЛП)
Електронна пошта
v.nishchuk@lutskk-ntu.com.ua