Język Polski na co dzień

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16742
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Войтенко І. Г. Język Polski na co dzień : посіб. до практичних занять з польської мови для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спец. денної та заоч. форм навч. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 68 с.
Короткий огляд (реферат)
Посібник містить додаткові матеріали для опрацювання при вивченні польської мови на початковому рівні. Лексичні та граматичні завдання до кожної з тем передбачають комунікативний підхід до вивчення іноземної мови.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
ISBN
Ініціали працівника
Николюк Т .В.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)
Електронна пошта
toma.lntu@ukr.net