Сертифікація, маркування та контроль якості продукції

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16765
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Сертифікація, маркування та контроль якості продукції : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство науки» за спец. 201 «Агрономія» денної та заоч. форм навч. / уклад. М. І. Зінчук. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 8 с.
Ключові слова
Методології сертифікаційної діяльності,контроль якості продукції.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Забродоцька Л.Ю.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра аграрної інженерії (МБФ)
Електронна пошта
yuvela@ukr.net