Земельні ресурси і земельний кадастр

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16766
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Земельні ресурси і земельний кадастр : метод. вказівки до викон. практичних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агрономія» галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство, спец. 201 Агрономія денної та заоч. форм навч. / уклад. А.М. Шворак. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. - 14 с.
Ключові слова
Характеристика державного земельного кадастру.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Забродоцька Л.Ю.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра аграрної інженерії (МБФ)
Електронна пошта
yuvela@ukr.net