Управління проектами та грантова діяльність

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16768
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Управління проектами та грантова діяльність : метод. вказівки до викон. практичних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агрономія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 201 Агрономія денної та заоч. форм навч. / уклад.: І. М. Мерленко, А. М.Шворак. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 54 с.
Ключові слова
Грантова діяльність ,планування та реалізації проекту.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Забродоцька Л.Ю.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра аграрної інженерії (МБФ)
Електронна пошта
yuvela@ukr.net